BJK:s tobak, alkohol- och drogpolicy

Antagen 19 oktober 2007-10-19

Bohuslänska Jaktklubben är en förening med båtar, segling och båtliv som huvududsaklig verksamhet.
Föreningens grundstenar är gemenskap, god kamratanda och social fostran för våra unga seglare. Hur vuxna och ledare agerar som förebilder är viktigt i denna utveckling.

TOBAK
Tobak är den största enskilda orsaken till medicinsk ohälsa.
Vi verkar för att vårt föreningsarbete alltid ska bedrivas i en tobaksfri miljö.
I klubbhuset råder rökförbud.
Konferenser, utbildningar och sammanträden är alltid rökfria.
I samband med barn-och ungdomsverksamhet råder tobaksförbud hos alla ledare och övriga vuxna förebilder.
Om dessa riktlinjer inte följs kommer personen ifråga att uppmärksammas på vilka regler som gäller. Vid fall med personer under 18 år kommer ledare och föräldrar att informeras.

ALKOHOL
Alkoholens skadeverkningar i samhället är omfattande, såväl medicinskt som socialt.
Vi strävar efter att minska den allmänna alkoholkonsumtionen och senarelägga ungdomars alkoholdebut.
Vi tillåter inte att ungdomar i vår förening brukar alkohol under träning, tävling eller övriga aktiviteter i föreningens namn.
Samma regel gäller för ledare och övriga vuxna som är involverade i ungdomsverksamheten.
Vi accepterar inte att ungdomar eller ledare kommer bakfulla till verksamhet i föreningen.
Om det anses lämpligt kan alkoholhaltiga drycker vara motiverade vid representation och samkväm.  De som ansvarar för arrangemangen ser till att alkoholfria alternativ finns. Respekt ska alltid visas mot dem som avstår från alkohol.
Vid överträdelse vidtas samma åtgärder som under kapitlet tobak. 

DOPING och NARKOTIKA
All hantering och allt bruk av doping och narkotika är förbjudet enligt svensk lag och är därmed helt oacceptabelt.
Detta får inte förekomma i vår verksamhet.
Vid överträdelse sker omedelbar polisanmälan. 

DETTA POLICYDOKUMENT

  • Skall genom styrelsens försorg bli känt bland medlemmarna i föreningen genom information på hemsida, i medlemstidning och genom anslag i klubbhuset
  • Skall ständigt hållas uppdaterat
  • Skall vid behov anpassas till Riksidrottsförbundets eventuella framtida skärpningar.

Dela:

Facebook
Twitter
LinkedIn
On Key

Relaterat

Fixardagar/kvällar

Morbi odio eros, volutpat ut pharetra vitae, lobortis sed nibh. Magna pars studiorum, prodita quaerimus. Hi omnes lingua, institutis, legibus inter se differunt.Quo usque tandem